loading

Jarní cena TJ Sokol Lysá nad Labem dne 23.4.2017

   Dne 23.4.2017 se u nás v Lysé nad Labem opět konala v ZŠ J.A.Komenského soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích Jarní cena Tanečního klubu TJ Sokol Lysá nad Labem. Jedná se o celostátní soutěž, která je organizována Českým svazem tanečního sportu České republiky (dále jen ČSTS). Do této soutěže mají možnost přihlásit se taneční páry ze všech klubů v ČR. Tyto páry získávají na každé soutěži body podle svého umístění a po získání potřebného množství bodů a finálových umístění mohou postoupit do vyšší výkonnostní třídy. Soutěž byla vypsána pro děti v různých věkových kategoriích  a v letošním roce jsme rozšířili soutěž také  o kategorii seniorskou.

    Organizace soutěže vyžaduje přípravy s velkým předstihem. Je třeba zajistit propagaci soutěže, prostory, medaile, výzdobu sálu, plakáty, diplomy, věcné ceny vítězům,  oslovit sponzory a spoustu dalších maličkostí.  Na samotné přípravě soutěže se potom společně podíleli také rodiče i děti tanečního klubu a členové TJ Sokol Lysá nad Labem, kteří pomáhali s přípravou sálu, nošením židlí, prodejem startovného a vstupného, se psaním diplomů, předáváním cen vítězům, s úklidem celého prostoru po ukončení soutěže atd. 

     V letošním roce se nám podařilo získat další sponzory, kteří přispěli větší či menší měrou ke zdárnému průběhu soutěže. Firma Mirákulum nám poskytla volné vstupenky do zábavního parku pro každého z vítězů. Firma Mireas reality pro nás uhradila výrobu fotokoutku s logem města Lysá nad Labem a TJ Sokol Lysá nad Labem, kde si rodiče fotí taneční páry a mají tak hezkou vzpomínku na soutěž. Rodinná farma Kratochvíl z Přerova nad Labem zapůjčila květiny, takže na výzdobu tělocvičny jsme neměli téměř žádné náklady. Firma Moje kytice z Milovic poskytla zdarma gerbery pro vítěze a bezplatně zapůjčila dekorace na výzdobu tělocvičny.  Zprostředkování převážné většiny věcných cen pro vítěze zajistila paní Veronika Šefl z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávní, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

     Soutěže se zúčastnilo celkem 196 párů z mnoha tanečních klubů v ČR, což je oproti loňskému roku nárůst téměř o 100%. Vzhledem k dobré propagaci soutěže přišla soutěžící podpořit široká veřejnost, která vytvořila v tělocvičně příjemnou sportovní atmosféru. Zpestřením bylo vystoupení TSK Dynamik Lysá nad Labem.

     Za TJ Sokol Lysá nad Labem se soutěže účastnily 4 taneční  páry. Pro dva z nich – Kateřinu  Pixovou s Honzíkem Šáfrem a Matiáše Říhu s Míšou Macichovou to byla první soutěžní zkušenost. Všichni jsme to hodně prožívali a oba páry se se svým úkolem poprali opravdu statečně. A zde jsou jejich výsledky:

-  kategorie Děti  I.E KOMBI  – Jan Šáfr a Kateřina Pixová – 4. místo 

-  kategorie Děti  I.E KOMBI – Matyáš Říha a Michaela Macichová – 5. místo 

-  kategorie Děti II.E KOMBI – Jan Šáfr a Kateřina Pixová – 5. místo 

-  kategorie Děti II.E KOMBI – Matyáš Říha a Michaela Macichová – 6. místo 

-  kategorie Junior II.B Latina - Štěpán Gajdošík a Klára Malinovská - 6. místo

-  kategorie Dospělí  C Latina - Martin Reiser a Tereza Steinbachová – 1. místo 

     Naším cílem při pořádání takovéto soutěže je především zprostředkování informací o tanečním sportu, který není tolik mediálně znám a ukázat rodičům i dětem v našem městě, jak sportovní tanec vypadá, kolik úsilí a času je třeba vynaložit od dětí i jejich rodičů, aby bylo možné na soutěži uspět. Dalším cílem bylo zviditelnit TJ Sokol Lysá nad Labem v tanečním světě, což je přínosné pro zdejší soutěžní taneční páry. 

      Pevně doufáme, že jsme si po dvou úspěšných ročnících vybudovali důvěru naší Tělovýchovné jednoty i Českého svazu tanečního sportu, protože již společně řešíme termíny jarní i podzimní soutěže v roce 2018. Děkujeme městu Lysá nad Labem za podporu a panu místostarostovi Janu Burianovi, že s námi strávil celý den, reprezentoval naše město a věnoval se spolu s mnoha dalšími předávání cen vítězům. Děkujeme také všem, kteří pomáhali i těm, kteří nás přišli podpořit v publiku. Moc si toho vážíme.

Odkaz na kompletní fotogalerii:  https://galerie.makrlik.cz/Tanec/20170423-cena-tk-sokol-lysa-nad-labem/

iconTJ Sokol Lysá nad Labem
Lysá nad Labem
Husovo náměstí 1970
289 22 Lysá nad labem
icon+420 773912080
icontaneclysa@gmail.com